TOOLBOXMEETINGS

DOEL

In bepaalde gevallen is het (laten) geven van specifieke voorlichtingssessie verplicht, dan wel van speciaal belang. Hierbij kan gedacht worden aan de verplichtingen ingevolge de Arbo-wet inzake Voorlichting en Onderricht, alsmede de verplicht gestelde voorlichting, in vorm van zogenoemde toolboxmeetings, inzake VCA-trajecten. Tijdens deze voorlichting wordt één of meerdere onderwerpen per sessie in de meest brede zin besproken.
Het doel is het vergroten van de aandacht van de werknemers inzake het betreffende onderwerp, alsmede hen handvatten te bieden voor een praktische omslag naar het werk.

Inhoud

ARBO4ALL voorziet in een grote verscheidenheid aan specifieke voorlichtingssessies. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Tillen
Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen / explosiegevaar ( ATEX )
Calamiteiten op de projectlocaties
Bewustwording veiligheid op de werkvloer

Werkwijze

De voorlichtingssessies worden in principe gegeven op de locatie van de opdrachtgever, omdat daar de omslag naar de praktijk gemaakt kan worden.
In voorkomende gevallen wordt kan de locatie in overleg worden vastgesteld.

De kosten

Per onderwerp, en op basis van het aantal deelnemers en de gewenste locatie, kan Arbo4all u een passende offerte aanbieden.