Privacy verklaring Arbo4all

Privacy verklaring Arbo4all

ARBO4ALL-privacy-verklaring

ARBO4ALL vindt de bescherming van de gegevens van zijn klanten en bezoekers op de website uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over de desbetreffende opleidingen & trainingen of advies en daar direct mee samenhangende onderwerpen en om u op een aangename manier gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening & website.
ARBO4ALL registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor zijn dienstverlening. Wij behandelen de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u ons daartoe machtigt of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Toestemming

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw eventuele deelname aan een training of cursus en de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Op basis van persoonlijke toestemming zullen wij uw gegevens indien nodig registreren (bv. bij het volgen van een opleiding of training) om in het kader van de aantoonbaarheid van de gevolgde training te kunnen waarborgen. Uw e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar u kan ook denken aan overige NAW- of contactgegevens of zelfs geboortedata, geboorteplaats en in enkele gevallen ook uw BSN nummer (voor een code 95 training is dit verplicht). Ook uw IP-adres (zie cookies) wordt geregistreerd. Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt heeft, of waarvoor wij deze verkregen hebben.

Verwerkingsovereenkomsten

Arbo4all werkt met vaste partners waarbij sprake kan zijn van gegevens uitwisseling. Deze uitwisseling vindt enkel en alleen plaats als dit echt noodzakelijk is. Hierbij zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarbij uw privacy gewaarborgd blijft.
Uw gegevens worden door ons gebruikt in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt altijd de gegevens die wij ten aanzien van u registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kunt u vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van deze gegevens.

Dataportabiliteit

U kunt ten alle tijden uw gegevens bij ons opvragen zodat u vrij bent om deze gegevens door te zetten naar een eventuele andere organisatie.

Cookies

Om onze dienstverlening aan u en uw gebruiksgemak van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die wij op uw computer of mobiel apparaat plaatsen als u onze website bezoekt.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen en afnames. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd en/of vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op de website & server van Arbo4all, daar waar nodig, via een secured omgeving. Bij een eventuele data lek (of enige vorm van) wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld en zal deze data lek gemeld worden aan de AP.

Wijzigen

ARBO4ALL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 26 februari 2018. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.