Begeleiding Bedrijfscertificering Kwaliteit BRL normering

DOEL

Om in aanmerking te komen voor een certificaat, moeten processen, producten en materialen voldoen aan de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL). Hierin staan alle eisen, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het proces. Dat geldt ook voor de (internationale normen en voorschriften van de overheid en voor de eisen van kwaliteitsbewaking.

BRL normeringen

BRL 6000 ( installaties)
BRL 5050 ( asbestverwijdering)
BRL Groenvoorziening

Inhoud

Bovendien biedt de BRL duidelijkheid over de eisen ten aanzien van materialen, producten en/of grondstoffen die tijdens het proces worden gebruikt. Zo ontstaat een specifiek op de branche of werkzaamheden toegesneden kwaliteitsverklaring. Een BRL is openbaar en eenvoudig te bestellen, waardoor snel inzicht kan worden verkregen in het vereiste kwaliteitsniveau. Alle KOMO-Kwaliteitsverklaringen zijn gebaseerd op een daartoe opgezette Beoordelingsrichtlijn. Een BRL moet, voordat hij definitief aanvaard wordt, aan belanghebbenden ter kritiek zijn aangeboden. Tevens dient zij getoetst te worden door een onafhankelijk College van Deskundigen uit de betreffende bedrijfstak. Hierdoor krijgt een BRL een breed draagvlak.

Werkwijze

Arbo4all hanteert hiervoor een duidelijk begeleidingtraject:
– Het doel en inrichting van een kwaliteitssysteem uitleggen;
– De opbouw en de inhoud van de BRL uitleggen en e.v.t. implementeren in een bestaand ISO 9001-2000 systeem
– Het opzetten en onderhouden van een kwaliteitshandboek;
– Het opzetten en onderhouden van procedures;
– Het opzetten en onderhouden van ene kwaliteitsplan inclusief planningen;
– Het uitvoeren van interne audits;
– Het aanvragen van certificering en contact onderhouden met certificerende instellingen.

Onderhoud

Ook dit systeem benodigd enig onderhoud. Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is een twee. Een certificaat wordt verstrekt voor drie jaar. Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. De BRL verplicht u tot periodieke beoordelingen van uw eigen kwaliteitssysteem. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat uw organisatie slagvaardiger wordt en dat belangrijke bedrijfsaspecten opeens sneller en beter worden beheerst. Ook in jaarlijks onderhoud of tussentijdse- audits kunnen wij in voorzien.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Bij ons is in principe alles mogelijk. Alles wordt berekend op basis van dagdelen. U kunt ook kiezen voor een basisbegeleiding of een totale begeleiding. Ook in jaarlijks onderhoud of tussentijdse- audits kunnen wij in voorzien. Ik kan u na een eerste gesprek een passend voorstel doen. (Michel Knijff – Middelbaar Veiligheidskundige & Opleidingsadviseur)