Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCA* / VCA**

DOEL

De Arbo-wet dwingt werkgevers tot een actieve rol ten aanzien van het optimaliseren en waarborgen van de arbeidsveiligheid. Kosten als gevolg van een bedrijfsongeval en mogelijk aansprakelijkheidsstelling, dragen daar in niet geringe mate aan bij. Daarnaast is het borgen van de arbeidsveiligheid mede een goed middel om de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever in te richten. Het VCA-systeem (VGM Checklist Aannemers) biedt de mogelijkheid deze arbeidsveiligheid functioneel en doeltreffend in de bedrijfsvoering te implementeren.

Inhoud

Bij het veiligheidsbeheerssysteem volgens VCA wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdaannemers en onderaannemers met minder dan 35 werknemers. Bij hoofdaannemers is de zogenoemde VCA**(2 sterren) certificering van toepassing;( al ligt de keus van VCA** bij de opdrachtgever) in de andere gevallen volstaat de VCA*(1 ster) certificering. De eisen voor VCA** zijn dan ook beduidend zwaarder dan voor VCA* certificering.

Werkwijze

Tijdens een eerste bezoek onderzoekt de Veiligheidskundige van Arbo4all de actuele organisatie met bestaande taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op basis van deze gegevens wordt een concept VCA-handboek met bijbehorende formulieren opgesteld, dat aan de hand van besprekingen tot een definitieve versie zal leiden.
De werknemers worden geïnformeerd en dienen de voor de VCA-certificering vereiste veiligheidscertificaten te behalen (alle medewerkers de cursus Basisveiligheid en operationeel leidinggevenden de cursus Veiligheid voor Leidinggevenden VOL-VCA). De Veiligheidskundige houdt ook één toolboxmeeting en één VGM-vergadering. Vervolgens wordt het definitieve VCA-handboek, voorzien van procedures en registratieformulieren, geïmplementeerd.
Na drie maanden voert Arbo4all een proefaudit uit. Na beoordeling en eventuele aanpassingen, kan de certificering plaatsvinden. Dit gebeurt door een externe instantie. De totale doorlooptijd bedraagt, afhankelijk van de eigen inzet, circa 3 tot 6 maanden.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Bij ons is in principe alles mogelijk. Alles wordt berekend op basis van dagdelen. U kunt ook kiezen voor een basisbegeleiding of een totale begeleiding. Ook in jaarlijks onderhoud of tussentijdse- audits kunnen wij in voorzien.

Externe audit

Arbo4all heeft een samenwerking met meerdere onafhankelijk certificeerders waaronder EBN Certification, NCK , Bureau Veritas, KIWA, DNV etc. Tevens kunnen wij voor u 1 of meerdere offertes voor opvragen m.b.t. de certificering van het op te zetten VCA systeem.