Begeleiding Bedrijfscertificering Kwaliteit ISO normering

DOEL

Dit systeem is de meest bekende norm als het gaat om managementsystemen. Deze richtlijn bestaat dan ook alweer een jaar of 50. ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor management gericht op ‘kwaliteitsborging’ of beter gezegd: procesbeheersing. Met een ISO9001-certificaat toont u aan dat u over bedrijfs-processen beschikt die u in staat stellen om de belofte aan de klant na te komen.
Tevens begeleiden wij ook in :
ISO 14001
OHSAS 18001 (wordt 45001)

Inhoud

ISO-certificering roept bij de meeste mensen nog steeds een beeld op van enorme bureaucratie en ordners met procedures. Er zijn maar weinig bedrijven die vanuit een eigen motivatie beslissen tot ISO-certificering. Meestal wordt men hiertoe aangespoord door opdrachtgevers zoals de overheid en grote internationale bedrijven. Ook het behalen van een branchekeurmerk kan het noodzakelijk maken om in het bezit te zijn van een ISO 9001-certifikaat. Ook zijn er ondernemers die ISO-certificering gebruiken om ´professioneler´ over te komen. Het beeld van de papieren tijger is inmiddels achterhaald. De ´moderne´ ISO laat veel meer ruimte voor eigen interpretatie. U kunt het geheel naar uw eigen hand zetten. Wij vertellen u graag hoe!
U wilt of moet certificeren en U werkt waarschijnlijk al volgens een “eigen” systeem wat bij iedere werknemer bekend is en U staat nu niet echt te trappelen om dit overhoop te gooien. We kunnen het systeem daarop aanpassen en niet onnodig voorzien van mooie procedures waar U uiteindelijk alleen maar bij certificering aan opgehangen wordt. U heeft er weinig tijd voor ,wilt uw flexibiliteit niet inleveren én het moet betaalbaar zijn. Dat begrijpen wij heel goed. Ons uitgangspunt bent ú, uw organisatie en uw beweegredenen om te certificeren. Op basis van onze jarenlange ervaring formuleren wij de uitgangspunten waarmee u zo efficiënt mogelijk het certifikaat kunt behalen.

Werkwijze

In een aantal korte afspraken verzamelen wij doelgericht alle benodigde gegevens. Vervolgens ontvangt u de concept documenten ter beoordeling. Tijdens de interne audits vergelijken we de praktijk met de theorie en aansluitend bespreken we alle ervaringen. Het lijstje met aandachts-punten voeren we weer in in uw organisatie. Nu bent u klaar voor certificering! In overleg met u vragen wij de offertes bij de diverse certificerende instellingen aan.

Onderhoud

Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is een twee. Een certificaat wordt verstrekt voor drie jaar. Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. ISO 9001 verplicht u tot periodieke beoordelingen van uw eigen managementsysteem. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat uw organisatie slagvaardiger wordt en dat belangrijke bedrijfsaspecten opeens sneller en beter worden beheerst. Ook in jaarlijks onderhoud of tussentijdse- audits kunnen wij in voorzien.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Bij ons is in principe alles mogelijk. Alles wordt berekend op basis van dagdelen. U kunt ook kiezen voor een basisbegeleiding of een totale begeleiding. Ik kan u na een eerste gesprek een passend voorstel doen. (Michel Knijff – Middelbaar Veiligheidskundige & Opleidingsadviseur)