V&G PLANNEN (UITVOERINGSFASE)

DOEL

Gezien het feit dat er nog zoveel ongevallen plaatsvinden op voornamelijk de bouwplaats (ondanks het aantal ongevallen t.o.v. 2014 iets gedaald is) is het broodnodig dat het V&G plan nieuw leven wordt ingeblazen om het draagvlak van het V&G plan te vergroten en zodoende de veiligheid. De cijfers tonen duidelijk aan dat er nog een lange weg te gaan is. Het doel van het V&G plan is simpelweg het in kaart brengen van de risico’s en de desbetreffende medewerkers hierover te informeren over de gevaren (het nemen van concrete maatregelen, bewustwording etc.). Kortom, het moet en kan veiliger!.
Zeker op het gebied van bouwplaatsen is Arbo4all gespecialiseerd en kan u praktisch adviseren en begeleiden bij het opstellen hiervan. Opstellen is 1 , uitvoeren en naleven is des te belangrijker. Arbo4all heeft diverse handige tools ontwikkeld (zoals V&G posters) om u hierbij te helpen. Desgewenst kan de Veiligheidskundige op het project af en toe een keer meelopen en de medewerkers (en onderaannemers) aanspreken , motiveren en voorlichten m.b.t. project risico’s.

Inhoud

Het V&G plan heeft een wettelijk kader , dit wordt nogal eens onderschat door de aannemer (of opdrachtgever). Het is van belang dat bij aanvang van het project de risico’s goed in kaart zijn gebracht en dat deze ook tijdens verschillende bouwfasen bijgesteld worden. Daarnaast dient elke werknemer en onderaannemer geïnformeerd te worden over de actuele projectrisico’s en dat er op wordt toegezien dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd!.
Artikel 2.28 (Arbobesluit)
De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlagen II bij de richtlijn of een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is, een veiligheid- en gezondheidsplan wordt opgesteld.
Het V&G plan, waar staat dit nu eigenlijk voor?. Veiligheid & gezondheidsplan (en een beetje milieu) veelal ook wel VGM plan genoemd. Het V&G plan is ingedeeld in 3 categorieën, namelijk de ontwerpfase (veelal gedirigeerd door de architect); de uitvoeringsfase ( dit betreft de Hoofdaannemer) en als laatste het V&G (deel)plan (betreft onderaannemers). Het plan (V&G plan uitvoeringsfase) is van toepassing op het moment dat een Aannemer een opdracht aanneemt als hoofdaannemer van het project bij bouwwerken die naar verwachting langer dan 500 mandagen duren of meer dan 30 dagen en waarbij er op enig moment meer dan 20 werknemers aan het werk zijn. Deze bouwwerken moeten vooraf gemeld zijn bij de Inspectie SZW. Daarnaast zijn er nog afwijkende voorschriften wanneer een V&G plan uitvoeringsfase verplicht is, bv. bij risicovol werk. (bv. onderkeldering, flatgebouw, plaatsen van zeer grote en zware betonelementen etc).

Werkwijze

Op basis van het projectplan en bouwtekeningen worden de bouwfases per onderdeel vastgelegd (per functie & activiteit) en verwerkt in het V&G plan (uitvoeringsfase). Er wordt uitvoerig overlegd met de desbetreffende projectleider (of uitvoerder) over de gang van het project en hoe dit gecommuniceerd gaat worden met de medewerkers / onderaannemers.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Hierbij kan het noodzakelijk om de projectlocatie te bezoeken om een goede indicatie te krijgen van de omvang en wat nodig is ( geen kosten) . Op basis van ons bezoek krijgt u een offerte waarin het project + stappenplan wordt aangeboden. (indicatie kosten vanaf €590,- oplopend tot €1250,- afhankelijk van de projectgrootte)