Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCU

DOEL

VCU staat voor “Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend organisaties” en heeft eenzelfde basis als het VCA systeem . Door de rijzende vraag van bedrijven en instanties m.b.t. het waarborgen van de veiligheid van ingehuurd personeel ( uitzend-detacheringsbureaus ) leidt dit tot een “must” voor elk uitzend- detacheringsbureau die werkzaam is in de bouwsector. Tevens voor de aangescherpte VCA** norm ( vanaf juli 2008) wordt dit een aantoonbare verplichting voor uitzend-detacheringsbureaus die personeel uitlenen aan VCA** gecertificeerde bedrijven. Desalniettemin is VCU verstandig om een aantoonbaar en structureel beleid te voeren ten aan- zien van uw uitgeleend personeel.

Inhoud

Het VCU-certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico`s aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Uitzendbureaus zijn wettelijk niet verplicht om met een VCU-certificaat te werken en maar er zijn steeds meer opdrachtgevende bedrijven die naar een dergelijk certificaat vragen. De bedrijven die wel om gecertificeerde uitzendkrachten vragen, zijn over het algemeen namelijk zeer tevreden over het functioneren van de VCU. Een woordvoerder van Shell stelt in dit verband dat het geruststellend is om te weten dat alle werknemers goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden, de aard van het werk en de eventuele risicovolle situaties die zich kunnen voordoen.

Werkwijze

Tijdens een eerste bezoek onderzoekt de consultant van Arbo4all de actuele organisatie met bestaande taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op basis van deze gegevens wordt een concept VCU-handboek met bijbehorende formulieren opgesteld, dat aan de hand van besprekingen tot een definitieve versie zal leiden.De werknemers worden geïnformeerd en dienen de voor de VCU-certificering vereiste veiligheidscertificaten te behalen (alle medewerkers de cursus VIL-vcu) De consultant houdt ook één Veiligheids- en Gezondheidsvoorlichting met uitzendkrachten en eigen personeel .Vervolgens wordt het definitieve VCU-handboek, voorzien van procedures en registratieformulieren, geïmplementeerd.
Na de implementatie voert Arbo4all een proefaudit uit. Na beoordeling en eventuele aanpassingen, kan de certificering plaatsvinden. Dit gebeurt door een externe instantie. De totale doorlooptijd bedraagt, afhankelijk van de eigen inzet, circa 3 tot 6 maanden.

De kosten

Op basis van een “vrijblijvend” gesprek lichten wij u in over de mogelijkheden. Bij ons is in principe alles mogelijk. Alles wordt berekend op basis van dagdelen. U kunt ook kiezen voor een basisbegeleiding of een totale begeleiding. Ook in jaarlijks onderhoud of tussentijdse- audits kunnen wij in voorzien.

Externe audit

Arbo4all heeft een samenwerking met meerdere onafhankelijk certificeerders waaronder EBN Certification, NCK , Bureau Veritas, KIWA, DNV etc. Tevens kunnen wij voor u 1 of meerdere offertes voor opvragen m.b.t. de certificering van het op te zetten VCU systeem.