TABLE TOP ONTRUIMING (FICTIEVE OEFENING)

Een Table Top oefening wordt gebruikt om te toetsen of BHV’ers en/of overige werknemers op de hoogte zijn van de procedures bij een incident. Praktisch kun je dit doen door het bedrijf op ‘papier’ te laten ontruimen. Maak een keuze uit de scenario’s (uit het BHV plan) en geef op de plattegrond van het bedrijf aan wat voor calamiteit heeft plaatsgevonden en laat de deelnemers opschrijven/vertellen wat voor actie zij ondernemen.

Doel van de Table Top oefening

Voorbeelden van oefendoelen. Toetsen of:
de alarmering intern en/of extern volgens de alarmeringsprocedure verloopt;
de inzet van de BHV volgens de inzetprocedure verloopt;
werknemers de eigen werkplek veilig en volgens instructie achterlaten;
er veilige vluchtwegen worden gebruikt;
de melding op de verzamelplaats volgens instructie verloopt.

Doelgroep Table Top oefening

Alle bedrijfshulpverleners of een deel daarvan.

Oefenscenario

Een incident wordt ‘op papier’ voorgelegd aan (een deel van) alle BHV’ers. Daarbij maken wij gebruik van een plattegrond van een (deel) van het bedrijf om een betere voorstelling te kunnen maken van de wijze waarop het gekozen scenario zich ontwikkelt en wat de acties zijn van de (bedrijfs)-hulpverleners. De calamiteit moet voor deze oefening niet te complex zijn. Het bedrijf moet dus ‘op papier’ worden ontruimd. De bedrijfshulpverleners moeten opschrijven welke acties ze zouden ondernemen.

Incompany

De Table Top ontruiming kan alleen incompany georganiseerd worden en is daar ook specifiek voor bedoeld (je wilt immers de huidige situatie oefenen). Maximaal 12 deelnemers.

Kosten (op basis van open inschrijving – vaste locaties Arbo4all)

De kosten voor een Table Top oefening bedragen €450,- , meerprijs Table Top verslag is €75,- .