RI&E , zelf doen of uitbesteden?

Het wordt ervaren als een “verplicht” nummer en dan heb je als werkgever of werknemer al zo weinig tijd om dit tijdens of naast je regulieren werkzaamheden uit te voeren. En dan loop je vaak nog aan tegen grijze en moeilijke materie wat in veel gevallen leid tot uitstel of vertraging van het uitvoeren van de RI&E. Dus wat is wijsheid?. Er zijn natuurlijk diverse branche RI&E’s beschikbaar maar daar moet je natuurlijk wel de tijd voor hebben om te kunnen uitvoeren. De gemiddelde tijdsbesteding bij het zelf uitvoeren van een RI&E ligt tussen de 2 a 5 dagen afhankelijk van de grootte & complexiteit van de organisatie. Daarbij moet je ook nog eens rekening houden met het feit dat de RI&E boven de 25 medewerker getoetst moet worden door een Arbodienst. Onder 25 medewerkers (mits dit een goedgekeurde branche RI&E is) hoeft niet getoetst te worden. Vaak komt het voor dat de “standaard” RI&E modellen niet alle risico’s afdekken, elke organisatie is natuurlijk anders.

Uitbesteden is natuurlijk een goed alternatief!. Dit hangt natuurlijk altijd samen met belang,kosten en tijdspad uitvoering. Op het moment dat u de RI&E aan Arbo4all uitbesteed heeft u te maken met een maximale uitvoeringstijd op locatie van 3 tot 4 uur. Daarbij worden alle risico’s door onze Veiligheidskundigen op maat geïnventariseerd en geëvalueerd. Tot slot wordt een plan van aanpak opgesteld en de rapportage wordt door een externe Arbodienst getoetst. De gemiddelde kosten hiervoor bedragen tussen de €850,- en €1100,- afhankelijk van de grootte & complexiteit van de organisatie. U bent er nog niet uit?, bel ons dan voor een vrijblijvend advies!