OPLEIDING LADEN EN LOSSEN MET DE AUTOLAADKRAAN

OPLEIDING LADEN EN LOSSEN MET DE AUTOLAADKRAAN Doel Deze opleiding is bestemd voor chauffeurs van bedrijfsauto’s met een autolaadkraan. Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen....

OPLEIDING VEILIG HIJSEN MET DE 10-TON METER KRAAN

OPLEIDING VEILIG HIJSEN MET DE 10-TON METER KRAAN Doel Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die op bouwplaatsen belast zijn met de op – en afbouw van de 10-ton meterkraan en hiermee lasten verplaatsen. Een belangrijk deel van de bedrijfsonge-vallen is te wijten...

VEILIG HIJSEN OPLEIDING (BOVENLOOPKRAAN,- OF PORTAALKRAAN)

OPLEIDING VEILIG HIJSEN (BOVENLOOPKRAAN,- OF PORTAALKRAAN) Doel De opleiding is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met een bovenloop- of portaalkraan en niet in het bezit zijn van een certificaat. Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen...

OPLEIDING VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK (2 DAGEN)

OPLEIDING VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK (2 DAGEN)   Doel Zowel de veiligheid als de kosten kunt u positief beïnvloeden door uw chauffeurs deze korte en praktische opleiding te laten volgen. Bovendien is uw onderneming in het kader van de Arbo-wet...

Opleiding Heftruck of reachtruck (1-daagse)

Opleiding Heftruck of reachtruck (1-daagse)   Doel De berijder van een heftruck dient volgens de wet deskundig te zijn op het gebied van de mogelijke risico’s en handelingen. U als werkgever moet aantoonbaar maken dat uw medewerkers zijn voorgelicht en onderricht...

OPLEIDING BASISVEILIGHEID VCA

OPLEIDING BASISVEILIGHEID VCA Doel In toenemende mate is er binnen bedrijven aandacht voor veiligheid en veilig werken. Door het volgen van de Basisveiligheid opleiding (VCA) wordt het kennisniveau van het uitvoerende personeel vergroot, waardoor arbeidsgebonden...

OPLEIDING HOOGWERKER

OPLEIDING HOOGWERKER Volgens de huidige Nederlandse wet- en regelgeving moeten medewerkers aantoonbaar worden geïnstrueerd voor de hen opgedragen taken. Daarnaast stelt de VGM Checklist Aannemers (VCA) met ingang van 1 januari 2004 de eis dat medewerkers moeten zijn...

OPLEIDING KLEIN GRONDVERZET

OPLEIDING KLEIN GRONDVERZET Doel Deze opleiding is bedoeld voor beginnende ( en deels ervaren) “klein” grondverzet bedieners. Hierin worden alle facetten behandeld die belangrijk zijn voor het “dagelijkse” gebruik en onderhoud van “klein” grondverzetmachines. Hierbij...

OPLEIDING PREVENTIEMEDEWERKER (1 DAAGS)

OPLEIDING PREVENTIEMEDEWERKER (1 DAAGS) Doel De preventiemedewerker dient volgens de wet deskundig te zijn op het gebied van bedrijfsrelevante Arbo risico’s. Als je wilt weten wat dat precies inhoudt en je de benodigde kennis eigen wilt maken is deze opleiding...

OPLEIDING NEN 3140 / NEN 2484 / NEN 1004 (GECOMBINEERD)

OPLEIDING NEN 3140 / NEN 2484 / NEN 1004 (GECOMBINEERD) Doel Deze gecombineerde opleiding is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het keuren van ladders, rolsteigers (NEN 1004) en trappen volgens het Arbobesluit, (machinerichtlijn) NEN 2484,...

TABLE TOP ONTRUIMING (FICTIEVE OEFENING)

TABLE TOP ONTRUIMING (FICTIEVE OEFENING) Een Table Top oefening wordt gebruikt om te toetsen of BHV’ers en/of overige werknemers op de hoogte zijn van de procedures bij een incident. Praktisch kun je dit doen door het bedrijf op ‘papier’ te laten ontruimen. Maak een...

OPLEIDING EHBO

OPLEIDING EHBO (2,5 DAG INCL. ORANJE KRUIS EXAMEN De 2,5 daagse basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van...

OPLEIDING HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING

OPLEIDING HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING Doel Als vermeld in de Arbowet dienen werkgevers maatregelen te treffen die er voor zorgen dat BHV’ers hun uitvoerende taak met voldoende deskundigheid kunnen uitvoeren. Een hoofd BHV kan deze taak – indien de werkgever dit niet...

OPLEIDING PLOEGLEIDER BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

OPLEIDING PLOEGLEIDER BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) Doel De eerste vijf minuten van een calamiteit zijn van cruciaal belang. Van bedrijfshulpverleners wordt verwacht direct actie te ondernemen om erger te voorkomen. Beschikt het bedrijf over meerdere BHV’ers in de...

OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING (1 DAAGSE BASIS BHV)

OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING (1-DAAGSE BASIS BHV)   Doel BHV-ers hebben als taken om in noodsituaties als brand en andere rampen en calamiteiten handelend op te treden. De BHV opleiding van Arbo4all voldoet vanzelfsprekend aan de opleiding eisen die in de wet...