Begeleiding Bedrijfscertificering Kwaliteit BRL normering

DOEL Om in aanmerking te komen voor een certificaat, moeten processen, producten en materialen voldoen aan de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL). Hierin staan alle eisen, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het proces. Dat geldt ook voor de...

Begeleiding Bedrijfscertificering Kwaliteit ISO normering

DOEL Dit systeem is de meest bekende norm als het gaat om managementsystemen. Deze richtlijn bestaat dan ook alweer een jaar of 50. ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor management gericht op ‘kwaliteitsborging’ of beter gezegd:...

TOOLBOXMEETINGS

DOEL In bepaalde gevallen is het (laten) geven van specifieke voorlichtingssessie verplicht, dan wel van speciaal belang. Hierbij kan gedacht worden aan de verplichtingen ingevolge de Arbo-wet inzake Voorlichting en Onderricht, alsmede de verplicht gestelde...

Middelbaar Veiligheidskundige Ondersteuning (MvK)

DOEL In het kader van de verdere invulling van de VCA-eisen, kan ARBO4ALL voor u het volgende verzorgen (VCA 2008/5.1., vraag 1.2). Kortom , de benodigde ondersteuning die aantoonbaar gemaakt moeten worden bij de jaarlijkse audit in het kader van de VCA*/** norm....

Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCA Onderhoud

DOEL Het onderhouden en begeleiden bij het jaarlijks onderhoud van uw VCA systeem. Tevens wordt er tegelijkertijd invulling geven aan de verplichte “aantoonbare” Mvk ( Middelbaarveiligheidskundige) ondersteuning voor het vaststellen van de functie gerelateerde...

Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCU

DOEL VCU staat voor “Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend organisaties” en heeft eenzelfde basis als het VCA systeem . Door de rijzende vraag van bedrijven en instanties m.b.t. het waarborgen van de veiligheid van ingehuurd personeel (...

Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCA* / VCA**

DOEL De Arbo-wet dwingt werkgevers tot een actieve rol ten aanzien van het optimaliseren en waarborgen van de arbeidsveiligheid. Kosten als gevolg van een bedrijfsongeval en mogelijk aansprakelijkheidsstelling, dragen daar in niet geringe mate aan bij. Daarnaast is...

VEILIGHEIDSKUNDIG ONDERZOEK

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van...

HOUTSTOFONDERZOEK

DOEL Er kunnen stof- en/of rookmetingen en -onderzoeken vereist worden naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aanvraag (actualisering) milieuvergunning, op aanvraag van medewerkers of derden, en dergelijke. Voorbeelden hiervan zijn:...

GELUIDSONDERZOEK

DOEL De arbo-wetgeving stelt eisen aan de geluiddrukniveaus waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. De werkgever heeft de plicht om het geluid op de werkplek te inventariseren. Indien het geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn...

ARBO Voorlichting & Onderricht

DOEL Een belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van gezond en veilig werk is het geven van voorlichting en instructie aan de medewerkers over een veilige en gezonde wijze van werken. Het doel van voorlichting en onderricht is het gedrag van de medewerkers...

LASROOKONDERZOEK

DOEL Allereerst, kan blootstelling worden voorkomen door de ontwikkeling van lasrook helemaal tegen gaan? Zo niet, dan moet de vrijkomende rook bij de bron worden aangepakt, wellicht ook door middel van ruimtelijke ventilatie. Adembescherming moet pas gebruikt worden...

V&G PLANNEN (UITVOERINGSFASE)

DOEL Gezien het feit dat er nog zoveel ongevallen plaatsvinden op voornamelijk de bouwplaats (ondanks het aantal ongevallen t.o.v. 2014 iets gedaald is) is het broodnodig dat het V&G plan nieuw leven wordt ingeblazen om het draagvlak van het V&G plan te...

WERKPLEKONDERZOEK

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandig-hedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid,...

ONTRUIMINGSPLAN

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo beleid). Onderdeel van het Arbo beleid is het ontwikkelen van operationele...

ARBOBELEID OP MAAT OF STANDAARD

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is, door het formuleren van intenties, procedures...

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RIE) EN PLAN VAN AANPAK

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid,...