OPLEIDING LADEN EN LOSSEN MET DE AUTOLAADKRAAN

OPLEIDING LADEN EN LOSSEN MET DE AUTOLAADKRAAN Doel Deze opleiding is bestemd voor chauffeurs van bedrijfsauto’s met een autolaadkraan. Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen....

OPLEIDING VEILIG HIJSEN MET DE 10-TON METER KRAAN

OPLEIDING VEILIG HIJSEN MET DE 10-TON METER KRAAN Doel Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die op bouwplaatsen belast zijn met de op – en afbouw van de 10-ton meterkraan en hiermee lasten verplaatsen. Een belangrijk deel van de bedrijfsonge-vallen is te wijten...

VEILIG HIJSEN OPLEIDING (BOVENLOOPKRAAN,- OF PORTAALKRAAN)

OPLEIDING VEILIG HIJSEN (BOVENLOOPKRAAN,- OF PORTAALKRAAN) Doel De opleiding is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met een bovenloop- of portaalkraan en niet in het bezit zijn van een certificaat. Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen...

OPLEIDING VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK (2 DAGEN)

OPLEIDING VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK (2 DAGEN)   Doel Zowel de veiligheid als de kosten kunt u positief beïnvloeden door uw chauffeurs deze korte en praktische opleiding te laten volgen. Bovendien is uw onderneming in het kader van de Arbo-wet...

Opleiding Heftruck of reachtruck (1-daagse)

Opleiding Heftruck of reachtruck (1-daagse)   Doel De berijder van een heftruck dient volgens de wet deskundig te zijn op het gebied van de mogelijke risico’s en handelingen. U als werkgever moet aantoonbaar maken dat uw medewerkers zijn voorgelicht en onderricht...

OPLEIDING BASISVEILIGHEID VCA

OPLEIDING BASISVEILIGHEID VCA Doel In toenemende mate is er binnen bedrijven aandacht voor veiligheid en veilig werken. Door het volgen van de Basisveiligheid opleiding (VCA) wordt het kennisniveau van het uitvoerende personeel vergroot, waardoor arbeidsgebonden...

Begeleiding Bedrijfscertificering Kwaliteit BRL normering

DOEL Om in aanmerking te komen voor een certificaat, moeten processen, producten en materialen voldoen aan de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL). Hierin staan alle eisen, voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het proces. Dat geldt ook voor de...

Begeleiding Bedrijfscertificering Kwaliteit ISO normering

DOEL Dit systeem is de meest bekende norm als het gaat om managementsystemen. Deze richtlijn bestaat dan ook alweer een jaar of 50. ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor management gericht op ‘kwaliteitsborging’ of beter gezegd:...

TOOLBOXMEETINGS

DOEL In bepaalde gevallen is het (laten) geven van specifieke voorlichtingssessie verplicht, dan wel van speciaal belang. Hierbij kan gedacht worden aan de verplichtingen ingevolge de Arbo-wet inzake Voorlichting en Onderricht, alsmede de verplicht gestelde...

Middelbaar Veiligheidskundige Ondersteuning (MvK)

DOEL In het kader van de verdere invulling van de VCA-eisen, kan ARBO4ALL voor u het volgende verzorgen (VCA 2008/5.1., vraag 1.2). Kortom , de benodigde ondersteuning die aantoonbaar gemaakt moeten worden bij de jaarlijkse audit in het kader van de VCA*/** norm....

Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCA Onderhoud

DOEL Het onderhouden en begeleiden bij het jaarlijks onderhoud van uw VCA systeem. Tevens wordt er tegelijkertijd invulling geven aan de verplichte “aantoonbare” Mvk ( Middelbaarveiligheidskundige) ondersteuning voor het vaststellen van de functie gerelateerde...

Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCU

DOEL VCU staat voor “Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend organisaties” en heeft eenzelfde basis als het VCA systeem . Door de rijzende vraag van bedrijven en instanties m.b.t. het waarborgen van de veiligheid van ingehuurd personeel (...

Begeleiding bedrijfscertificering Veiligheid VCA* / VCA**

DOEL De Arbo-wet dwingt werkgevers tot een actieve rol ten aanzien van het optimaliseren en waarborgen van de arbeidsveiligheid. Kosten als gevolg van een bedrijfsongeval en mogelijk aansprakelijkheidsstelling, dragen daar in niet geringe mate aan bij. Daarnaast is...

VEILIGHEIDSKUNDIG ONDERZOEK

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van...

HOUTSTOFONDERZOEK

DOEL Er kunnen stof- en/of rookmetingen en -onderzoeken vereist worden naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aanvraag (actualisering) milieuvergunning, op aanvraag van medewerkers of derden, en dergelijke. Voorbeelden hiervan zijn:...

GELUIDSONDERZOEK

DOEL De arbo-wetgeving stelt eisen aan de geluiddrukniveaus waaraan werknemers blootgesteld mogen worden. De werkgever heeft de plicht om het geluid op de werkplek te inventariseren. Indien het geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) dient de werkgever zijn...

ARBO Voorlichting & Onderricht

DOEL Een belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van gezond en veilig werk is het geven van voorlichting en instructie aan de medewerkers over een veilige en gezonde wijze van werken. Het doel van voorlichting en onderricht is het gedrag van de medewerkers...

LASROOKONDERZOEK

DOEL Allereerst, kan blootstelling worden voorkomen door de ontwikkeling van lasrook helemaal tegen gaan? Zo niet, dan moet de vrijkomende rook bij de bron worden aangepakt, wellicht ook door middel van ruimtelijke ventilatie. Adembescherming moet pas gebruikt worden...

V&G PLANNEN (UITVOERINGSFASE)

DOEL Gezien het feit dat er nog zoveel ongevallen plaatsvinden op voornamelijk de bouwplaats (ondanks het aantal ongevallen t.o.v. 2014 iets gedaald is) is het broodnodig dat het V&G plan nieuw leven wordt ingeblazen om het draagvlak van het V&G plan te...

WERKPLEKONDERZOEK

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandig-hedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid,...

ONTRUIMINGSPLAN

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo beleid). Onderdeel van het Arbo beleid is het ontwikkelen van operationele...

ARBOBELEID OP MAAT OF STANDAARD

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is, door het formuleren van intenties, procedures...

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RIE) EN PLAN VAN AANPAK

DOEL Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico’s op het gebied van veiligheid,...

OPLEIDING HOOGWERKER

OPLEIDING HOOGWERKER Volgens de huidige Nederlandse wet- en regelgeving moeten medewerkers aantoonbaar worden geïnstrueerd voor de hen opgedragen taken. Daarnaast stelt de VGM Checklist Aannemers (VCA) met ingang van 1 januari 2004 de eis dat medewerkers moeten zijn...

OPLEIDING KLEIN GRONDVERZET

OPLEIDING KLEIN GRONDVERZET Doel Deze opleiding is bedoeld voor beginnende ( en deels ervaren) “klein” grondverzet bedieners. Hierin worden alle facetten behandeld die belangrijk zijn voor het “dagelijkse” gebruik en onderhoud van “klein” grondverzetmachines. Hierbij...

OPLEIDING PREVENTIEMEDEWERKER (1 DAAGS)

OPLEIDING PREVENTIEMEDEWERKER (1 DAAGS) Doel De preventiemedewerker dient volgens de wet deskundig te zijn op het gebied van bedrijfsrelevante Arbo risico’s. Als je wilt weten wat dat precies inhoudt en je de benodigde kennis eigen wilt maken is deze opleiding...

OPLEIDING NEN 3140 / NEN 2484 / NEN 1004 (GECOMBINEERD)

OPLEIDING NEN 3140 / NEN 2484 / NEN 1004 (GECOMBINEERD) Doel Deze gecombineerde opleiding is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het keuren van ladders, rolsteigers (NEN 1004) en trappen volgens het Arbobesluit, (machinerichtlijn) NEN 2484,...

TABLE TOP ONTRUIMING (FICTIEVE OEFENING)

TABLE TOP ONTRUIMING (FICTIEVE OEFENING) Een Table Top oefening wordt gebruikt om te toetsen of BHV’ers en/of overige werknemers op de hoogte zijn van de procedures bij een incident. Praktisch kun je dit doen door het bedrijf op ‘papier’ te laten ontruimen. Maak een...

OPLEIDING EHBO

OPLEIDING EHBO (2,5 DAG INCL. ORANJE KRUIS EXAMEN De 2,5 daagse basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van...

OPLEIDING HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING

OPLEIDING HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING Doel Als vermeld in de Arbowet dienen werkgevers maatregelen te treffen die er voor zorgen dat BHV’ers hun uitvoerende taak met voldoende deskundigheid kunnen uitvoeren. Een hoofd BHV kan deze taak – indien de werkgever dit niet...

OPLEIDING PLOEGLEIDER BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

OPLEIDING PLOEGLEIDER BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) Doel De eerste vijf minuten van een calamiteit zijn van cruciaal belang. Van bedrijfshulpverleners wordt verwacht direct actie te ondernemen om erger te voorkomen. Beschikt het bedrijf over meerdere BHV’ers in de...

OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING (1 DAAGSE BASIS BHV)

OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING (1-DAAGSE BASIS BHV)   Doel BHV-ers hebben als taken om in noodsituaties als brand en andere rampen en calamiteiten handelend op te treden. De BHV opleiding van Arbo4all voldoet vanzelfsprekend aan de opleiding eisen die in de wet...