De nieuwe VCA examens per 09-2017

Nieuwe vraagvormen in examens VCA

In de VCA-examens die per 1 september 2017 (Nederland) en vanaf 1 januari 2018 (België) zullen worden afgenomen, komen andere vraagvormen voor. De voorgaande examens waren op basis van multiple choice vragen. De nieuwe VCA examens zijn door Arbo4all per 1 september 2017 doorgevoerd. De meervoudig-antwoordvraag De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren. De matrixvraag De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist. De rangschikvraag De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten. De koppel- of matchingvraag De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.

Vragen met situatieschets in afbeelding In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie. Regulier examen of voorleesexamen Er zijn twee typen examens voor B-VCA: • Het reguliere examen (60 minuten) • Het voorleesexamen met Readspeaker (75 minuten)