Hij is er! De nieuwe VCA 2017/6.0 norm

Daar is hij uiteindelijk! , de langverwachte nieuwe VCA norm. De VCA 2017/6.0 vervangt hierbij de 2008/5.1 normering. De uiteindelijke implementatie laat nog even op zich wachten omdat het SSVV de checklisten nog moet publiceren en afstemmen met de certificeerders. Zoals altijd is er een overgangsregeling waarin de VCA-gecertificeerde bedrijven (zowel VCA* als VCA**) de kans krijgen om hun systeem om te zetten naar de nieuwe norm. Dit zal dan bij de eerst volgende (her) certificering plaatsvinden. Het gewijzigde systeem zal geen invloed hebben op de VCA-examens.


Belangrijkste veranderingen

Waar het eigenlijk om ging, Veiligheid! De veiligheid komt weer centraal als basis terug in het systeem. Het systeem is eenvoudiger en praktischer ingericht. (minder aandacht voor milieu).


De Werkplek

Alle onderdelen die betrekking hebben op de werkplek zijn dieper uitgewerkt (naar aanleiding van de laatste inzichten en bevindingen). Er is een betere aansluiting op de praktijk en daarnaast is er meer tijd ingeruimd voor de audits op de projectlocatie.


Veiligheid gedrag

Elk bedrijf heeft behoefte aan een eigen aanpak m.b.t. het stimuleren van veilig werken. Ook gezien de huidige ontwikkelingen in gedragsbeïnvloeding heeft de nieuwe norm zijn aanpak gewijzigd. Er is de mogelijkheid om een maatwerkaanpak te vormen om tot een beter eindresultaat te komen op het gebied van veiligheidsgedrag. Het observatieprogramma van de 2008/5.1. versie is vervangen door het VGM-bewustzijn en gedrag programma (verplicht voor VCA** bedrijven).


Heldere en duidelijke afspraken tussen keten

De gestelde eisen en verantwoordelijkheden van onderaannemers of ZZP-ers m.b.t. inhurende partijen (hoofdaannemers, VCA**, VCA-P) worden verduidelijkt. Er wordt (t.o.v. van de vorige norm) op meer punten getoetst. Dit kan gevolgen hebben voor uw onderaannemers/ZZP-ers.


VCA & overige Europese landen

Er is nu 1 schema die gelijkwaardig is voor zowel Nederland als België, alle eigen accenten zijn verdwenen. Hierdoor ontstaat er 1 gelijkwaardig veiligheid waarborgings systeem . Daar is hij uiteindelijk! , de langverwachte nieuwe VCA norm. De VCA 2017/6.0 vervangt hierbij de 2008/5.1 normering. De uiteindelijke implementatie laat nog even op zich wachten omdat het SSVV de checklisten nog moet publiceren en afstemmen met de certificeerders. Zoals altijd is er een overgangsregeling waarin de VCA-gecertificeerde bedrijven (zowel VCA* als VCA**) de kans krijgen om hun systeem om te zetten naar de nieuwe norm. Dit zal dan bij de eerst volgende (her) certificering plaatsvinden. Het gewijzigde systeem zal geen invloed hebben op de VCA-examens.


Belangrijkste veranderingen

Waar het eigenlijk om ging, Veiligheid! De veiligheid komt weer centraal als basis terug in het systeem. Het systeem is eenvoudiger en praktischer ingericht. (minder aandacht voor milieu).


De Werkplek

Alle onderdelen die betrekking hebben op de werkplek zijn dieper uitgewerkt (naar aanleiding van de laatste inzichten en bevindingen). Er is een betere aansluiting op de praktijk en daarnaast is er meer tijd ingeruimd voor de audits op de projectlocatie.


Veiligheid gedrag

Elk bedrijf heeft behoefte aan een eigen aanpak m.b.t. het stimuleren van veilig werken. Ook gezien de huidige ontwikkelingen in gedragsbeïnvloeding heeft de nieuwe norm zijn aanpak gewijzigd. Er is de mogelijkheid om een maatwerkaanpak te vormen om tot een beter eindresultaat te komen op het gebied van veiligheidsgedrag. Het observatieprogramma van de 2008/5.1. versie is vervangen door het VGM-bewustzijn en gedrag programma (verplicht voor VCA** bedrijven).


Heldere en duidelijke afspraken tussen keten

De gestelde eisen en verantwoordelijkheden van onderaannemers of ZZP-ers m.b.t. inhurende partijen (hoofdaannemers, VCA**, VCA-P) worden verduidelijkt. Er wordt (t.o.v. van de vorige norm) op meer punten getoetst. Dit kan gevolgen hebben voor uw onderaannemers/ZZP-ers.


VCA & overige Europese landen

Er is nu 1 schema die gelijkwaardig is voor zowel Nederland als België, alle eigen accenten zijn verdwenen. Hierdoor ontstaat er 1 gelijkwaardig veiligheid waarborgingssysteem .